MARKET NOTICE

WELCOME TO ALPEX
BANKA KOMBËTARE TREGTARE - BKT KOSOVË SH.A.

We are pleased to announce the newest General Clearing Member of the Albanian Power Exchange - ALPEX sh.a - Kosovo Branch, BKT Kosovë SH.A.

Banka Kombëtare Tregtare Kosovë SH.A. with its headquarters located at Rr. Ukshin Hoti No. 29 signed the Clearing Framework Agreement and became a General Clearing Member in ALPEX.

 

Contact

Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a – Dega në Kosovë
Adresa: Rr. Ali Pashë Tepelena kati i II-të Nr.1 , VIP TOWER, Prishtinë, Kosovë.
Email: info@alpex.al

Scroll to Top