Full 2
ALPEX
ALBANIAN POWER EXCHANGE
Full 2
ALPEX
ALBANIAN POWER EXCHANGE
Full 2
ALPEX
ALBANIAN POWER EXCHANGE
previous arrow
next arrow

Rezultatet e tregut

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
380391 00:00 26 Jul 2024 91.25 80.07 27.44 91.12 82.18 -27.44 26 Jul 2024
380392 01:00 26 Jul 2024 82.45 83.85 54.48 77.20 106.71 -54.48 26 Jul 2024
380393 02:00 26 Jul 2024 77.09 87.37 67.48 69.54 118.52 -67.48 26 Jul 2024
380394 03:00 26 Jul 2024 74.95 86.89 70.84 68.32 121.64 -70.84 26 Jul 2024
380395 04:00 26 Jul 2024 74.74 87.60 73.25 67.73 123.93 -73.25 26 Jul 2024
380396 05:00 26 Jul 2024 80.15 90.27 75.05 71.42 125.44 -75.05 26 Jul 2024
380397 06:00 26 Jul 2024 91.38 102.48 67.99 75.43 119.76 -67.99 26 Jul 2024
380398 07:00 26 Jul 2024 102.04 110.88 57.68 84.50 109.27 -57.68 26 Jul 2024
380399 08:00 26 Jul 2024 97.72 144.35 49.16 78.08 102.53 -49.16 26 Jul 2024
380400 09:00 26 Jul 2024 85.57 145.20 27.34 68.78 82.74 -27.34 26 Jul 2024
380401 10:00 26 Jul 2024 78.49 145.92 16.95 66.19 74.59 -16.95 26 Jul 2024
380402 11:00 26 Jul 2024 73.40 142.92 17.19 63.41 74.39 -17.19 26 Jul 2024
380403 12:00 26 Jul 2024 69.89 141.07 21.07 59.40 76.82 -21.07 26 Jul 2024
380404 13:00 26 Jul 2024 68.42 142.66 22.62 57.19 77.52 -22.62 26 Jul 2024
380405 14:00 26 Jul 2024 80.30 140.73 24.81 81.34 79.63 -24.81 26 Jul 2024
380406 15:00 26 Jul 2024 90.10 137.12 24.17 91.48 79.49 -24.17 26 Jul 2024
380407 16:00 26 Jul 2024 93.73 131.23 19.85 79.82 76.07 -19.85 26 Jul 2024
380408 17:00 26 Jul 2024 109.08 131.80 23.18 95.48 80.36 -23.18 26 Jul 2024
380409 18:00 26 Jul 2024 130.81 132.41 27.04 132.38 83.72 -27.04 26 Jul 2024
380410 19:00 26 Jul 2024 148.91 132.65 39.30 150.01 95.48 -39.30 26 Jul 2024
380411 20:00 26 Jul 2024 150.50 131.97 40.54 162.30 97.11 -40.54 26 Jul 2024
380412 21:00 26 Jul 2024 132.84 118.65 37.06 146.37 94.27 -37.06 26 Jul 2024
380413 22:00 26 Jul 2024 113.79 111.70 29.64 119.28 90.69 -29.64 26 Jul 2024
380414 23:00 26 Jul 2024 99.88 103.29 25.82 104.01 85.63 -25.82 26 Jul 2024
MTUs - Dita e livrimit:

Course 1

Eventi Kosove

Më 03 maj 2024, ALPEX festoi në Prishtinë funksionalizimin e Tregut të Ditës në Avancë për Zonën e Ofertimit të Kosovës, i cili shënoi edhe Bashkimin e Tregut të Ditës në Avancë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Ne ishim mirënjohës që kishim prezencën e Shkëlqesisë së Tij Z. Albin Kurti, kryeministrit të Republikës së Kosovës në këtë ceremoni, së bashku me miqtë dhe partnerët tanë të tjerë. Ky është bashkimi i parë i tregut brenda palëve kontraktuese të Komunitetit të Energjisë, i cili shënon një hap të rëndësishëm për rritjen e sigurisë së furnizimit dhe unifikimin e çmimit mes dy vendeve, si dhe i hap rrugën proceseve integruese në të ardhmen e energjisë tonë elektrike në tregjet në nivel rajonal, duke synuar më pas integrimin në tregun evropian. Në këtë rrugëtim ALPEX pati mbështetjen e aksionarëve të tyre OST sh.a dhe KOSTT sh.a, e ndjekur edhe nga ERE Albania, ZRRE e Republikës së Kosovës, USAID dhe ofruesi i tyre i shërbimeve të udhëhequr nga Athens Exchange Group dhe Enex Group.

Lexo Më Shumë
Course 3

Eventi 17 Prill Bruksel

Më 17 prill 2024, politikëbërësit, përfaqësuesit e industrisë dhe ekspertët e energjisë u mblodhën në Parlamentin Evropian në Bruksel the "Electricity Market Integration Forum: Taking Implicit Electricity Market Coupling Beyond the EU”. Ky forum synonte të arrinte një kuptim të duhur të kësaj nisme dhe të gjeneronte mbështetje politike dhe rregullatore për integrimin e mëtejshëm të Palëve Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë në tregun e brendshëm të energjisë në BE. Për më tepër, kjo ngjarje ofroi largpamësi solide në lidhje me parakushtet që duhen plotësuar për një integrim të suksesshëm dhe në kohë, si dhe sfidat specifike që presin për palët e interesuara të ndryshme. Shtrirja gjeografike e Single Day-Ahead & Intraday Couplings (SDAC & SIDC) të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Gjeorgji, Moldavi, Mal të Zi, Serbi, Ukrainë dhe Kosovë, do të jetë së shpejti një shembull tjetër praktik se çfarë do të thotë “Më shumë Evropë” për sa i përket Unitetit dhe më shumë përfitimeve të mirëqenies sociale për evropianët. I udhëhequr nga vlerat e BE-së dhe Acquis Communautaire, ky projekt integrues është një kontribut i prekshëm nga të gjithë NEMO-të në politikën e BE-së për fqinjësinë dhe zgjerimin dhe do të ndihmojë në promovimin e stabilitetit politik, ekonomik dhe social në të gjithë kontinentin.

Lexo Më Shumë
Course 4

Memorandumi Athine

Më 14 nëntor 2023, në Athinë, Greqi, ALPEX nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi për të punuar me palë të tjerë të energjisë nga vendet e Ballkanit, Shqipëria, Kosova, Greqia dhe Maqedonia e Veriut, me synimin për të bashkuar tregjet e tyre të energjisë elektrike. Nëpërmjet këtij memorandumi synohet të forcohet bashkëpunimi ndërmjet vendeve drejt arritjes së objektivave të përbashkëta të rajonit. CEO i Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike (ALPEX), Z. Sokol Dishnica, theksoi: "Jam shumë i lumtur që jam këtu në Athinë me kolegë që ndajnë të njëjtën pikëpamje për të ardhmen. Këto dy ditë takimi dhe nënshkrimi i MM përfaqësojnë shumë më tepër se marrëveshje. Është një deklaratë për fuqinë dhe rëndësinë e bashkëpunimit rajonal që ne po ndërtojmë për të patur mekanizma shtesë mbrojtës në një kohë kur siguria energjetike është e një rëndësie më të madhe” Së bashku, ne mund të krijojmë një të ardhme më të ndritshme, të përshpejtojmë një tranzicion të drejtë dhe të sigurt energjetik për rajonin..

Lexo Më Shumë

Join the Virtual NSL Launch

Find out more about trading opportunities on the forthcoming North Sea Link cable at the virtual launch event on Thursday 23rd September. Delegates will receive presentations on a range of subjects, with access to a question and answer session, a networking lounge and virtual exhibition hall.

Nord Pool Annual Review 2020

Our Annual Review for 2020 is now available, providing an overview of the key milestones from our business year across our diverse range of projects, developments and deliveries

Geir’s Aiming Higher

In our latest short ‘behind the scenes’ video, Nord Pool’s Norway Market Manager, Geir Dvergastein speaks about what we are delivering for our customers in a more volatile and unpredictable power market environment.

Scroll to Top