Anëtarët e Klerimit

Anëtari i Klerimit Vendndodhja
Raiffeisen Bank në Rolin e Anëtarit të Përgjithshëm të Klerimit Tiranë,Shqipëri