QEVERISJA

logo arrow alpex

BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE – ALPEX SH.A.

Në vijim të marrëveshjes për themelimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike midis Shqipërisë dhe Kosovës, në Tetor 2020 u firmos Marrëveshja e Aksionareve midis OST dhe KOSTT për themelimin e Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a., e cila do të realizoje tregun e organizuar në të dyja shtetet.

logo arrow alpex

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë drejtues i ALPEX Sh.a.

Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme:

  •  Z. Skerdi Drenova : Administrator i OST Sh.a.
  •  Z. Evetar Zeqiri : Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT Sh.a.
logo arrow alpex

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të ALPEX Sh.a.

  • Z. Shyqeri Morina (Kryetar)
  • Zj. Ilda Nushi
  • Zj. Majlinda Demko
  • Zj. Kledia Ngjela
logo arrow alpex

STRUKTURA E AKSIONAREVE

ost-sha

OST Sh.a.        57.25%

kostt-sha

KOSTT Sh.a.   42.75%