Njoftimet për Tregun

Anëtar i Përgjithshëm Klerimi – BKT Kosovë sh.a

Anëtar i Përgjithshëm Klerimi – BKT Kosovë sh.a
Pdf

Mbi Anëtarësimin e GSA ENERGJI sh.p.k. në ALPEX sh.a

Mbi Anëtarësimin e GSA Energji sh.p.k në ALPEX sh.a   Kontakt Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a – Dega në Kosovë Adresa: Rr. Ali Pashe Tepelena kati i II-te Nr.1 , VIP TOWER, Prishtinë, Kosovë. Email: info@alpex.al

Njoftim për Tregun

Mbi Anëtarësimin e ENERCO sh.p.k. në ALPEX sh.a
Pdf

Njoftim për Tregun

Mbi Anëtarësimin e Future Energy Trading and Exchange Dynamics sh.p.k (KS) në ALPEX sh.a
Pdf

Njoftim për Tregun

Hapja e Portës për Tregun e Ditës në Avancë të Zonës ofertuese të Kosovës
Pdf

Njoftim për Tregun

Anëtar i Përgjithshëm Klerimi – BKT Kosovë sh.a
Pdf