Publications

General Clearing Member – BKT Kosovo sh.a

General Clearing Member – BKT Kosovo sh.a
Read More

On Membership of GSA ENERGJI j.s.c. in ALPEX sh.a

On Membership of GSA Energji j.s.c in ALPEX sh.a Contact Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a – Dega në Kosovë Adresa: Rr. Ali Pashë Tepelena kati i II-të Nr.1 , VIP TOWER, Prishtinë, Kosovë. Email: info@alpex.al
Read More

MARKET NOTICE

On Membership of ENERCO j.s.c. in ALPEX sh.a
Pdf
Read More

MARKET NOTICE

On Membership of Future Energy Trading and Exchange Dynamics sh.p.k. (KS) in ALPEX sh.a
Pdf
Read More