Tregu Brenda së Njëjtës Ditë

Të dhënat e Tregut


Publikimi i të dhënave të Tregut, sipas paragrafit B.3.2 në Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike – Procedura e Tregtimit

Rezultatet - CRIDA

Të dhënat pas Tregtimit


Publikimi i të dhënave të Tregut, sipas paragrafit B.3.2 në Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike – Procedura e Tregtimit

Kurbat e blerjes dhe shitjes të grupuara dhe anonime

Rezultatet e Lidhjes së Tregut


Pranimi/Statusi i Porosive të Bllokut


Scroll to Top