Maj

Mbi Anëtarësimin e SPV BLUE 1 SH.P.K në ALPEX sh.a

NJOFTIME PER TREGUN MIRË SE VINI NË ALPEX SPV BLUE 1 SH.P.K Me kënaqësi njoftojmë Anëtarësimin e SPV BLUE 1 Sh.p.k në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike- ALPEX sh.a, për zonën ofertuese të Shqipërisë. SPV BLUE 1 SH.P.K me selinë e saj të vendosur në Rr. ”Themistokli Gërmenji”, Ndërtesa nr.1, Tiranë, nënshkroi Marrëveshjen e Anëtarësimit […]

Mbi Anëtarësimin e SPV BLUE 1 SH.P.K në ALPEX sh.a Read More »

Scroll to Top