Njoftim për Tregun

Vendim Nr.139 Dt.14042023 mbi miratimin e kufijve min dhe maks te cmimit per tregun e dites ne avance

Pdf