Prill

Mbi Anëtarësimin e GSA ENERGJI sh.p.k. në ALPEX sh.a

NJOFTIME PER TREGUN MIRË SE VINI NË ALPEX GSA ENERGJI SH.P.K. Me kënaqësi njoftojmë Anëtarësimin e GSA ENERGJI SH.P.K në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike- ALPEX sh.a, për zonën ofertuese të Kosovës. GSA ENERGJI SH.P.K me selinë e saj të vendosur në Rr. Xheladin Hana, Objekti35/15, Prishtinë 10000, nënshkroi Marrëveshjen e Anëtarësimit në Bursë dhe […]

Mbi Anëtarësimin e GSA ENERGJI sh.p.k. në ALPEX sh.a Read More »

Scroll to Top