Shtator

BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A – ALPEX njofton hapjen e tenderit

Objekti i tenderit : “Platfoma Elektronike e Tregtimit për Tregun e Ditës në Avancë dhe atë Brenda të njëjtës Ditë, Infrastruktura dhe Shërbimet e Kërkuara për Operimin e Tregut të Organizuar në Shqipëri dhe Kosovë Numri i referencës : REF-03989-08-26-2021 Numri i Njoftimit :CN/62366/08262021 Fondi limit :225,000,000.00 Lekë Data e hapjes :27-08-2021 Ora : 09:00 …

BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A – ALPEX njofton hapjen e tenderit Read More »