VENDIMET TEKNIKE

Vendimet Teknike për Tregtimin

 Vendimi Teknik  Titulli File
No. 1-T Procedura për Pranimin në Bursë të Anëtarit të Bursës, Dorëheqjes së tij dhe çështje të tjera në lidhje me Anëtarët e Bursës në Tregjet e ALPEX-it.
No. 2-T Aftësitë Profesionale të Agjentëve Tregtar të Certifikuar pjesëmarrës në Tregjet e ALPEX-it.
No. 3-T Procedurat e tregtimit emergjent në Tregjet e ALPEX.
No. 4-T Çështjet teknike mbi skedarët e bisedave.

Vendimet Teknike për Klerimin

Vendimi Teknik  Titulli File
No. 1-C Procedura për aderim të Anëtarit të Klerimit
No. 2-C Kompetenca Profesionale e Anëtarit të Klerimit
No. 3-C Procedura e Menaxhimit të Riskut në Sistemin e Klerimit dhe cështje të tjera të lidhura me to
No. 4-C Procedura e Shlyerjes në Para dhe Procedura e Vetëfaturimit
No. 5-C Lista e Tarifave të ALPEX
No. 6-C  Programi Procedurës së Klerimit dhe Shlyerjes për Tregjet e ALPEX
No. 7-C Vendosja e masave për Anëtarët e Klerimit