Njoftim Alpex

Ju njoftojmë mbi hapjen e konsultimit publik në lidhje me draft proçedurat e ALPEX sh.a., si më poshte vijon:

Këto dokumente synojnë të sigurojnë materialet për konsultim publik dhe për të cilat palët e interesuara mund të përcjellin komentet, vërejtjet, dhe sugjerimet , brenda një afati 10 ditor nga data e publikimit të tyre në ueb-site e ALPEX sh.a.

Kontakti

Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a
Adresa: Rruga Liman Kaba, Rezidenca Olympic,
Hyrja 3, Kati 1, Zyra nr.1, Tirana, Albania.
Email: info@alpex.al