Njoftim

Në vijim të njoftimit të datës 09.08.2022, ju bëjmë me dije mbi hapjen e konsultimit publik
në lidhje me draft procedurën:

Palët e interesuara mund të përcjellin komentet, vërejtjet, dhe sugjerimet, në adresën e
emalit info@alpex.al brenda datës 21.08.2022.

Kontakti
Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a
Adresa: Rruga Liman Kaba, Rezidenca Olympic,
Hyrja 3, Kati 1, Zyra nr.1, Tirana, Albania.
Email: info@alpex.al