Njoftim

Ju bëjmë me dije mbi hapjen e konsultimit publik në lidhje me draft procedurën:

Palët e interesuara mund të përcjellin komentet, vërejtjet, dhe sugjerimet, në adresën e emalit info@alpex.al brenda datës 22.08.2022. Për më shumë informacion, ju lutem të vizitoni website: www.alpex.al

Kontakti
Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a
Adresa: Rruga Liman Kaba, Rezidenca Olympic,
Hyrja 3, Kati 1, Zyra nr.1, Tirana, Albania.
Email: info@alpex.al