Shqip notification

Mbi Anëtarësimin e ENSCO Trading (Albania) sh.p.k. në ALPEX sh.a

MARKET NOTICE MIRË SE VINI NË ALPEX ENSCO Trading (Albania) sh.p.k Me kënaqësi njoftojmë Anëtarin e ri të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike- ALPEX sh.a, ENSCO Trading (Albania) sh.p.k ENSCO Trading (Albania) sh.p.k në rolin e tregtarit, me selinë e tij vendosur në Tiranë, nënshkroi Marrëveshjen e Anëtarësimit në Bursë duke u bërë Anëtari më […]

Mbi Anëtarësimin e ENSCO Trading (Albania) sh.p.k. në ALPEX sh.a Read More »

Mbi Anëtarësimin e INFINIT POWER SOLUTION SH.P.K në ALPEX sh.a

NJOFTIME PER TREGUN MIRË SE VINI NË ALPEX INFINIT POWER SOLUTION Me kënaqësi njoftojmë Anëtarin e ri të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike ALPEX sh.a – Dega Kosovë, INFINIT POWER SOLUTION SH.P.K Dega në Kosovë Infinit Power Solutions mund të kryej aktivitetin e furnizimit me shumicë (tregtimit) të energjisë elektrike në pajtim me dispozitat e

Mbi Anëtarësimin e INFINIT POWER SOLUTION SH.P.K në ALPEX sh.a Read More »

Mbi Anëtarësimin e INFINIT ENERGY DOOEL në ALPEX sh.a

NJOFTIMET PER TREGUN MIRË SE VINI NË ALPEX INFINIT ENERGY DOOEL Me kënaqësi njoftojmë Anëtarin e ri të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike ALPEX sh.a – Dega Kosovë, INFINIT ENERGY DOOEL Dega në Kosovë INFINIT ENERGY DOOEL Dega në Kosovë Rr. Garibaldi, 17/5, HYRJA 1, 10000, Prishtinë, nënshkroi Marrëveshjen e Anëtarësimit në Bursë dhe u

Mbi Anëtarësimin e INFINIT ENERGY DOOEL në ALPEX sh.a Read More »

Mbi Anëtarësimin e SPV BLUE 1 SH.P.K në ALPEX sh.a

NJOFTIME PER TREGUN MIRË SE VINI NË ALPEX SPV BLUE 1 SH.P.K Me kënaqësi njoftojmë Anëtarësimin e SPV BLUE 1 Sh.p.k në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike- ALPEX sh.a, për zonën ofertuese të Shqipërisë. SPV BLUE 1 SH.P.K me selinë e saj të vendosur në Rr. ”Themistokli Gërmenji”, Ndërtesa nr.1, Tiranë, nënshkroi Marrëveshjen e Anëtarësimit

Mbi Anëtarësimin e SPV BLUE 1 SH.P.K në ALPEX sh.a Read More »

Mbi Anëtarësimin e GSA ENERGJI sh.p.k. në ALPEX sh.a

NJOFTIME PER TREGUN MIRË SE VINI NË ALPEX GSA ENERGJI SH.P.K. Me kënaqësi njoftojmë Anëtarësimin e GSA ENERGJI SH.P.K në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike- ALPEX sh.a, për zonën ofertuese të Kosovës. GSA ENERGJI SH.P.K me selinë e saj të vendosur në Rr. Xheladin Hana, Objekti35/15, Prishtinë 10000, nënshkroi Marrëveshjen e Anëtarësimit në Bursë dhe

Mbi Anëtarësimin e GSA ENERGJI sh.p.k. në ALPEX sh.a Read More »

Scroll to Top