Nentor

Rregullorja e BE-se 1227/2011 mbi integritetin dhe transparencen e tregut te energjise me shumice (REMIT)

Rregullorja e BE-se 1227/2011 mbi integritetin dhe transparencen e tregut te energjise me shumice (REMIT) REMIT është rregullorja me Nr. 1227/2011 e Bashkimit Evropian për integritetin dhe transparencën e tregut të energjisë me shumice . Shqiperia si palë kontraktuese e Komunitetit të Energjisë ne kuader te detyrimit te saj ligjor e ka transpozuar kete rregullore  ne legjislacionin e …

Rregullorja e BE-se 1227/2011 mbi integritetin dhe transparencen e tregut te energjise me shumice (REMIT) Read More »

Firmoset Marreveshja Kornize per Bashkimin e Tregjeve te energjise elektrike midis Shqiperise dhe Kosoves

Firmoset Marreveshja Kornize per Bashkimin e Tregjeve te energjise elektrike midis Shqiperise dhe Kosoves Me 21 Tetor, ne Tirane, firmoset Marreveshja Kornize per Bashkimin e Tregjeve te energjise elektrike te Shqiperise dhe Kosoves midis Entit Rregullator te Shqiperise (ERE), Zyres Rregullatore te Energjise (ERO), si dhe operatoreve te sistemeve te transmetimit te Shqiperise dhe Kosoves …

Firmoset Marreveshja Kornize per Bashkimin e Tregjeve te energjise elektrike midis Shqiperise dhe Kosoves Read More »