Njoftim

Konsultim Publik mbi Vendimet Teknike të Tregtimit

Ju bëjmë me dije mbi hapjen e konsultimit publik në lidhje me draft vendimet
teknike të tregtimit si vijon:

1. Vendimi Teknik Nr. 1 -T
2. Vendimi Teknik Nr. 2 -T
3. Vendimi Teknik Nr. 3 -T
4. Vendimi Teknik Nr. 4 -T

Palët e interesuara mund të përcjellin komentet, vërejtjet, dhe sugjerimet, në adresën e emalit info@alpex.al brenda datës 21.02.2023. Për më shumë informacion, ju lutem të vizitoni website: www.alpex.al

Kontakti

Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a
Address: Rruga Liman Kaba, Rezidenca Olympic,
Hyrja 3, Kati 1, Zyra nr.1, Tirana, Albania.
Email: info@alpex.al

Scroll to Top